O nás

Nadšenie k prírode, chovu, poľovníctvu a hlavne k tradičnému spôsobu života nás viedolo v roku 2005 k založeniu jednej z prvých zverofariem na Slovensku, zameraných na chov jeleňovitej a muflonej zvery. Vlastné skúsenosti od začiatku chovu či návštevy obdobných fariem v krajinách s väčšou tradíciou, nás každý rok inšpirujú k výstavbe pokrokových zariadení, či k skvalitneniu chovu samotného. Našou filozofiou je tradičné hospodárstvo založené na sebestačnosti, kedy sme schopní vlastnými agrárnymi aktivitami dopestovať dostatok plodín pre chovanú zver. Tak ako to na tradičnej farme býva, okrem danielov, muflónov a jeleňov, dopĺňa náš kolorit chov hydiny, holubov a samozrejme pestovateľské aktivity. V súčasnosti na myjavských kopaniciach obhospodarujeme desiatky hektárov pôdy a každodenná starostlivosť nám dovoľuje hrdiť sa značnými úspechmi v dochovaní trofejovej zvery. Či jarné prírastky, letná aktivita na poliach, jesenná ruja alebo zimné obdobie bilancie a príprav nám prináša každodennú radosť a nové poznatky v našej činnosti.

 

Galéria

Zver

Daniel škvrnitý

Viac info

Muflón lesný

Viac info

Jeleň lesný

Viac info

Paovca hrivnatá

Viac info

Herefordský dobytok

Hlavným cielom súcasného šlachtenia plemena Hereford bude snaha o vytvorenie populácie zvierat moderného kanadského typu, t.j. s väcším telesným rámcom, dobrým osvalením a velmi dobrými úžitkovými vlastnostami pri zachovaní pôvodných predností plemena, ako je nenáročnosť, ranosť, skromnosť, zdravotná odolnosť, dobrá adaptabilita na prírodné prostredie, dobré materské vlastnosti a vysoká pastevná schopnosť.

Viac info

Kontakt