Muflón lesný (Ovis musimon)

Lovná sezóna:

Muflón | 01.08 - 15.01 | Zvernica : celoročne
Muflónica | 01.08 - 31.12
Muflónča | 01.08 - 31.12

Muflóny žili kedysi v hornatých skalnatých pohoriach okolo Stredozemného mora. Dnes sa vyskytujú už len na Sardínii a Korzike. Na Slovensko sa začali dovážať v druhej polovici 19. storočia a veľmi dobre sa zaklimatizovali v Malých Karpatoch, v Tribečskom pohorí, Vtáčniku a Považskom Inovci. Stavy muflónov sa v súčasnosti odhadujú na 8 000 jedincov. Muflón dosahuje dĺžku 110 až 130 cm, výšku v kohútiku 70 až 90 cm a hmotnosť 35 až 55 kg. Muflónice sú menšie a dosahujú najviac 30 kg. Letná srsť muflóna je krátka, hrdzavohnedá, biele osrstenie je na bruchu, vnútornej strane a spodku nôh, okolo papule, vovnútri uší a okolo krátkeho chvosta a na sedle. Sedlo v lete býva nenápadné, môže i chýbať, v zime býva však výrazné. Muflónice sú v lete okrovohnedé bez sedla. Zimná srsť je hustá a tmavšia s hrivou pod krkom, takže na tele muflóna vynikajú biele partie.

Mufón má mohutné špirálovite stočené rohy. Mladému muflónikovi už po 2. mesiaci začínajú narastať rožky a ročný ich má dlhé 25 až 35 cm. Spočiatku sú ploché, v ďalších rokoch sú už trojhrané a priečne vrúbkované. Dvojročné muflóny majú už tuľajky dĺžku 50 až 60 cm. V ďalších rokoch sa ročné prírastky tuľajok skracujú a starý muflón ich má dlhé až 88 cm a bohate vrúbkované; mávajú 60 až 80 vrúbkov. Okrem vrúbkov sú na nich ročné prírastky oddelené hlbšími priečnymi ryhami. Vznikajú vždy po ukončení ročného prírastku v zime. Podľa počtu takýchto rýh sa určuje vek muflóna. Sfarbenie rohov býva tmavohnedé a lesklé. Rast sa zvyčajne končí v 10. roku. Muflónice sú bezrohé, len zriedka im môžu vyrásť krátke kýptiky na mieste rohov.

Muflónej zveri najlepšie vyhovujú suché zmiešané lesy so skalnatou pôdou do nadmorskej výšky 1 000 m. Vyhýba sa nížinným lesom, vlhkým terénom a oblastiam s vysokým snehom. Jej silné ratice, ktoré sa dopredu kónicky zužujú, umožňujú bezpečný pohyb v skalnatom teréne. Na mäkkých lesných pôdach sa nedostatočne obrusujú ratice, a keď sú dlhé, sťažujú zveri chôdzu. Muflóny žijú v čriedach, v lete v menších, v zime vo väčších – až 50 jedincov. Iba staršie muflóny sa zvyknú združovať a žijú v oddelených skupinkách po 2 až 5 jedincov. Len v ruji sa pridávajú k čriedam ostatnej muflónej zeri, kde žijú až do jari. Čriedu vždy vedie staršia vodiaca muflónica, barany idú vždy na konci čriedy. Muflónia zver má výborný zrak i čuch, je veľmi plachá a ostražitá, obratne skáče a rýchlo behá. V teréne sa črieda pohybuje dosť hlučne a v nebezpečenstve sa muflóny ozývajú varovným hvizdom podobným kýchnutiu. Vtedy sa črieda dáva na útek, po prebehnutí krátkej vzdialenosti zastavuje a znova vetrí. Ak zistí, že je pokoj, pasie sa ďalej, inak pokračuje v úteku. Z často vyrušovaných miest sa odsťahuje. Pritom sa dobre znáša s ostatnou raticovou zverou. Muflónia zver nie je náročná na potravu. Spása trávy, rôzne byliny, najmä mladé letorasty, ale aj plody stromov a kríkov, v zime machy a lišajníky. V tichých lokalitách pasie sa i celý deň. V zimnom období sa sústreďuje na južných slnečných svahoch. Do otvorených polí nevychádza na pašu.

Ruja muflónov sa začína v novembri a trvá až do decembra. V chladnom počasí sa začína skôr, v teplejšom neskoršie. Staré barany sa snažia ovládnuť čriedu muflónic, pričom dochádza i k tvrdým súbojom. Bojujú tak, že zo vzdialenosti asi 20 m narážajú do seba rohmi a snažia sa jeden druhého odtlačiť od čriedy. Takéto nárazy rohov počuť dosť ďaleko. Boj sa skončí, keď slabší, úplne vysilený muflón opustí čriedu. Muflóny sa zúčastňujú ruje až v treťom roku, a tak staré muflóny ešte strpia vo svojej čriede aj dvojročné muflóny. Tie často medzi sebou navzájom bojujú. Starý muflón zostáva pri svojej čriede až do konca zimy. Na jar, pred kladením mláďat, sa čriedy rozpadajú, muflónice si vyhľadávajú hustejšie mladiny, kde asi po 5 mesiacoch gravidity, teda v apríli alebo začiatkom mája, rodia jedno, zriedka dve mladé. Hneď po narodení sa stavajú na nohy a zvyčajne už po 2 hodinách nasledujú muflónicu. Matka sa o mladé dobre stará a odvážne ich bráni v nebezpečenstve. Keď sú mladé už trocha väčšie, zvyčajne v júni, dávajú sa muflónice zase do čried. Mláďatá sicajú matku asi 6 mesiacov a ona ich zvoláva hlasným bečaním. Pri matke ostávajú až do jari a pohlavne dospievajú ako jedenapolročné. Najväčšími nepriateľmi muflónov sú vlky, rysy, líšky a v zime najmä túlavé psy. Muflónia zver v zime ťažko znáša silné mrazy a vysoký sneh, vtedy je odkázaná na intenzívne prikrmovanie.